Adref

Materion Ariannol • Dod o Hyd i Waith • Mynd Ar-lein

Mae Quids In! yn helpu cartrefi incwm isel i ddod yn well eu byd.

Rydym ni’n dangos ffyrdd i chi aildrefnu sut rydych chi’n rheoli’ch arian, cynyddu’ch incwm a mynd ar-lein. Rydym ni’n cyhoeddi cylchgrawn, amrywiaeth o ganllawiau ac e-bost yn trafod arian.

Quids In!  yw prosiect sgiliau arian Clean Slate Training & Employment. Mae Clean Slate yn fenter nid er elw y mae cynghorau lleol, y Ganolfan Byd Gwaith, rhoddwyr grantiau a landlordiaid yn gofyn iddi ddarparu cefnogaeth.

Mewn rhai ardaloedd, mae Canolfannau Quids In yn cynnig gwasanaethau galw heibio a gweithdai am ddim ac rydym ni hefyd yn darparu cefnogaeth dros y ffôn ac ar-lein. Rydym ni’n cynnwys pobl sy’n gwybod sut beth yw byw ar incwm isel, gan rannu eu cynghorion â darllenwyr eraill.